Zastosowanie

Nasze produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. FESPOL® – Siarczan żelaza(II) wykorzystywany jest w przemyśle cementowym do redukcji chromu sześciowartościowego. Stosowany jest również w produkcji koagulantów żelazowych przeznaczonych o uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Natomiast w rolnictwie stosowany jest jako składnik mieszanek nawozowych, a w paszach stanowi cenne źródło mikroelementów. Ponadto wykorzystuje się go wytwarzania pigmentów żelazowych oraz do konserwacji drewna.

Cement, którego głównymi składnikami są wapień, glina i piasek jest stosowany przede wszystkim do wytwarzania zapraw i betonu. Niestety naturalnie występujące w przyrodzie wapień i glina zawierają często zbyt wysokie zawartości związków chromu (VI) mogącego wywoływać skórne reakcje alergiczne.

W trosce o zdrowie pracowników zatrudnionych przy produkcji cementu, jak i jego odbiorców w Unii Europejskiej poziom zawartości jonów Cr(VI) w cemencie jest limitowany, początkowo przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego nr 2003/53/WE, a obecnie przez Rozporządzenie 1907/2006/WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Zgodnie z Aneksem XVII tego rozporządzenia cement powinien zawierać czynnik redukujący, który zmieszany z wodą pozwala na obniżenie zawartości chromu (VI) do poziomu poniżej 2ppm (2mg/kg) i utrzymania tego poziomu przez co najmniej  60 dni od daty wytworzenia cementu.

Powyższe wymagania realizowane są poprzez dodanie odpowiednio dobranych reduktorów podczas mielenia klinkieru lub w końcowej fazie wytwarzania cementu. 

Do najbardziej dostępnych, skutecznych i jednocześnie relatywnie tanich reduktorów należy siarczan żelaza (II) produkowany również  przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i oferowany pod nazwą handlową FESPOL®. Szeroki asortyment gatunkowy pozwala dobrać najbardziej odpowiedni i efektywny reduktor do specyfiki danej cementowni. Nasze produkty charakteryzują się skutecznością, łatwością przechowywania i dozowania.

PARAMETR

FESPOL 14

FESPOL 17

FESPOL 20

FESPOL 28

Flokulacja zawiesin w ściekach


*

Redukcja chromu w ściekach


x

Eliminacja fosforanów w ściekach


x

Strącanie siarczków w ściekach


*

Usuwane zabarwienia ścieków


x

Zagęszczanie osadu kanalizacyjnego


x

Oczyszczanie wody pitnej


x

Oczyszczanie wody przemysłowej


x

Redukcja chromu w cemencie
x
*
x
x
Wytwarzanie pigmentów żelazowych

x


Dodatek do pasz


x
x
Dodatek do nawozów sztucznych (antymech)

*
x
*
Kontrola chlorozy roślin

x
x
*
Dodatek do torfu

x
x
*
x bardzo zalecane
* zalecane

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.